Cirkev a epidémie

V aktuálnom období sa nás asi všetkých dotýka neľahká a nepríjemná situácia s pandémiou koronavírusu. Postupom času, s pribúdajúcimi pozitívnymi prípadmi tohto ochorenia na Slovensku, logicky, pribúdali aj rôzne …