Literárne odporúčanie Kulturblogu: Daniel Krman: Itinerarium

Pokračujeme v našom seriáli odporúčaní literatúry. Jednou z nich je aj kniha Itinerarium – Cestovný denník, ktorú nájdete v našom internetovom obchode.

Cestovný denník Itinerarium vznikol spracovaním poznámok z diplomatickej cesty Daniela Krmana ml. za švédskym kráľom Karolom XII. z rokov 1708 – 1709 a patrí medzi najkvalitnejšie slovenské cestovné prózy. Krmanov denník má veľmi veľkú historicko-dokumentárnu hodnotu. Podrobný opis zážitkov a dojmov z cesty, ktorá sa odohrávala v čase Veľkej severnej vojny, nám prináša množstvo informácií z oblasti zemepisnej, kultúrnohistorickej a etnografickej z územia strednej a východnej Európy. Zároveň obsahuje dialógy a portréty významných osobností ako napríklad už zmieneného švédskeho kráľa alebo kozáckeho hajtmana Ivana Mazepu. Rovnako dôležitý je aj detailný opis bitky pri Poltave, ktorej bol Daniel Krman svedkom.

Zdroj: https://kulturblog.sk/kultura/literarne-odporucanie-kulturblogu-daniel-krman-itinerarium/

Loading Facebook Comments ...