Spomienky na 21. august

V uplynulých dňoch sme si tak, ako každý rok pripomenuli vpád vojsk Varšavskej zmluvy do Československa, s krycím názvom operácia Dunaj, ktorý znamenal nielen následnú vojenskú okupáciu československého územia, ale i zvrátenie …