Septembrová výprava

Súčasťou Slovenského povstania, respektíve slovenských dobrovoľníckych výprav bola aj septembrová výprava. Jednalo sa o vystúpenie dobrovoľníckych skupín organizovaných Slovenskou národnou radou, ktorá sídlila vo Viedni. Vznik …

Spomienky na 21. august

V uplynulých dňoch sme si tak, ako každý rok pripomenuli vpád vojsk Varšavskej zmluvy do Československa, s krycím názvom operácia Dunaj, ktorý znamenal nielen následnú vojenskú okupáciu československého územia, ale i zvrátenie …